Berenika

本地联系人

可以帮助的类别

Accommodation, Planning, what to do, what to see, Where to go, sightseeing, Excursions, Living, airlines

语言

English, Polish

去过的国家

Austria, Czech Republic, Germany, Denmark, Finland, Faroe Islands, United Kingdom, Greenland, Greece, Hungary, Italy, Norway, Poland, Sweden, Slovakia

职业

Travel Writer (Journalist), Writer /Author

必威2020 www.icelan.cn Mam na imi? Berenika i w 2013 roku przenios?am si? z Polski na Islandi?. Obecnie mieszkam w Reykjaviku, gdzie pracuj? jako manager polskiego rynku w Guide to Iceland. Poza prac? zawodow? jestem wspó?autork? strony icestory.pl oraz dwóch ksi??ek o Islandii: - “Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii” wydanej w 2017 roku nak?adem wydawnictwa Otwarte - “Zostanie tylko wiatr. Fiordy zachodniej Islandii” wydanej w 2019 roku nak?adem wydawnictwa Czarne. Islandi? traktuj? jako drugi dom, Grenlandi? jako wyj?cie ze strefy w?asnego komfortu, a Wyspy Owcze jako detoks od codziennego biegu w?ród “islandzkich” krajobrazów, pozbawionych du?ej ilo?ci ludzi. Na tym blogu znajd? si? wpisy praktyczne, które pomog? Ci zbudowa? plan w?asnych wakacji na Islandii. Postaram si? równie? odpowiedzie? na kilka pytań, które cz?sto pojawiaj? si? w mojej skrzynce odbiorczej. Je?eli chcesz si? ze mn? skontaktowa? wy?lij wiadomo?? poprzez formularz lub bezpo?rednio, u?ywaj?c adresu: berenika@www.icelan.cn